خبرگزاری مهر: مونتاژ ۳۵۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته کاهش | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمرتضی بختیاری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اجتناب کرده اند مونتاژ ۳۵۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته کاهش در ملت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال همراه خود تخصیص اعتبارات مورد نیاز تحریک کردن تبدیل می شود.

بختیاری افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تحمیل جایگزین شغلی برای نوجوانان اختصاص داد.

وی افزود: {در این} راستا امسال پانصد هزار جایگزین شغلی برای مددجویان کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیکارانی کدام ممکن است خرس محافظت کمیته کاهش نیستند تحمیل تبدیل می شود.

رئیس کمیته کاهش امام خمینی (ره) افزود: در بحث اشتغال همراه خود امکانات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده آزاد تفاهم نامه ای برای آموزش پانصد هزار نفر برای کسب توانایی منعقد شد.

بختیاری تصریح کرد: تفاهم نامه اشتغال فراساحلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیادی همراه خود معاونت فناوری ریاست جمهوری منعقد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون به صورت آزمایشی در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در جاری اجراست.