خبرگزاری مهر: کاهش دما در خوزستان شکسته نشده دارد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمد سبزیزاری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: بر ایده نقشه های پیش یابی هواشناسی دمای هوا به همان اندازه فردا در مناطق مختلف استان خوزستان مقیاس را کاهش می دهد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: احتمال یخ زدگی مرحله پایین در مناطق سردسیر استان موجود است.

وی شکسته نشده داد: علاوه بر این به همان اندازه یکشنبه هفته بلند مدت هوای نسبتاً پایداری را در استانداری خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدیده غالب، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار صبحگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی ساعات وزش باد به عادی {خواهد بود}.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: به همان اندازه اواسط هفته بلند مدت افزایش محسوس دما در اکثر عوامل استان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

به مشاوره سبزه زاری شمال خلیج فارس به همان اندازه اوایل فردا مواج {خواهد بود}.

وی ذکر شد: دیشب آبادان همراه خود امتیاز ۱۹.۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعزا همراه خود عقب کشیدن ۰.۹ سطح سانتیگراد سردترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین عوامل خوزستان گزارش شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری دمای هوای اهواز بین ۱۸.۸ به همان اندازه ۸.۴ سطح سانتیگراد بود. . مسئله.