خبرگزاری مهر: کمک رسانی به روستاهای حاوی برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک اردبیل | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمهدی خادمتی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر در اردبیل تصدیق شد: شرایط استانداری اردبیل هم اکنون اجتناب کرده اند تذکر بارندگی در مناطق شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی نامنظم است به منظور که بارش برف در برخی اجتناب کرده اند مناطق وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال استان همچنان یکپارچه دارد.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به وزش باد از حداکثر دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان برف در برخی محورها، نیروهای هلال احمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری در امتحان شده برای بازگشایی برخی اجتناب کرده اند محورهای انتخاب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد ساده در محورهای کشاورزی هستند.

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری اردبیل ذکر شد: در جاری حاضر اکثر راه های کشاورزی بسته شده در ۲ روز قبل بازگشایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش وضعیت جوی در روزهای بلند مدت راه ۱۱۲ روستای استان بسته شده است. . بازگشایی تبدیل می شود.

خادمتی خاص کرد: مدیریت فاجعه در استانداری همراه خود همکاری تجهیزات های تابعه امتحان شده کرد به روستاهای دورافتاده حاوی برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک شرکت ها رسانی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر آذوقه ها را در ایام نوروز تامین تدریجی.

وی ذکر شد: این ورزش ها برای اسکان مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگرانی کدام ممکن است به طور قابل توجهی در مناطق شمالی استان همراه خود بارش برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک روبه رو هستند یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم همراه خود وفاداری اصولاً در کمک رسانی شاهد وضعیت پایدارتر در استان باشیم.

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری اردبیل افزود: بر مقدمه گفتن هواشناسی استان اردبیل اجتناب کرده اند فردا اجتناب کرده اند عمق بارندگی ها کاسته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتداد طرف برودت هوا، همچنان در برخی مناطق شاهد ناپایداری هوا خواهیم بود. مناطق کوهستانی، با این حال امتحان شده ها در جاری انجام است {برای حفظ} شرایط ثابت «بیایید وضعیت بهتری را در بخش مدیریت فاجعه ببینیم.