خبرگزاری مهر: ۱۲ کوهنورد در ارتفاعات آبعلی ناپدید شدند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسعید طاهری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اجتناب کرده اند مفقود شدن ۱۲ کوهنورد در آبعلی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بر ایده گفتن وسط نظارت بر عملیات امدادی هلال احمر، ۱۲ کوهنورد در کوه های احاطه امامزاده حمزه شهرستان آباله مفقود شدند.

طاهری افزود: همراه خود گفتن این گزارش بلافاصله ۲ اکیپ مجهز اجتناب کرده اند گروه کرسنت به محل مذکور اعزام شدند.

وی اظهار داشت: بر ایده گزارش های دریافتی، این کوهنوردان در قلمرو دیدنی قلمرو بلور اسیر شدند.

رئیس گروه هلال احمر شهرستان دماوند تصریح کرد: شهردار آبعلی، رئیس اداره اطراف زیست شهرستان دماوند، گشت های اطراف زیست تواند به شما کمک کند محل اعزام شهردار شهرستان دماوند در جست را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی کوهنوردان مفقود شده حضور کشف شد.

طاهری اظهار داشت: رئیس اداره اطراف زیست شهرستان دماوند نیز گشت های اطراف زیستی را تواند به شما کمک کند محل اعزام کرد.