خلف وعده بیمه داروخانه ها/پول نسخه کاغذی را نداد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانسابدعلی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیمه ها باید هزینه پذیرش نسخه کاغذی بیماران را پرداخت می کردند که متأسفانه خلف قول داد.

با عنوان این مقاله داروخانه ها با پذیرش نسخه کاغذی کار پزشکان را آسان کرده اند شماافزود: سازمان های بیمه گر پاییز پس از اجرای طرح نسخه الکترونیک، به داروخانه ها گفتند که به پذیرش نسخه های کاغذی ادامه دهند و برای هر نسخه ۴ هزار تومان بپردازند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: داروخانه ها تا حدودی صبور هستند تا اجرای طرح های بیمه ای را همراهی کنند. اما نباید انتظار داشته باشند که تمام زحمات و هزینه های طرح ها بر عهده داروخانه ها باشد.

فاطمی گفت: بیمه همچنان به داروخانه ها بدهکار است و در صورت ادامه همین روال، داروخانه ها باید انصراف دهند.