دانمارک فرستاده روسیه را احضار کرد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه دانمارک اجتناب کرده اند احضار فرستاده روسیه در کوپنهاک {به دلیل} نقض حریم اثیری این ملت توسط منصفانه هواپیمای روس خبر داد.

بر مقدمه این گزارش، وزیر امور خارجه دانمارک گفتن کرد کدام ممکن است فرستاده روسیه {در این} ملت برای دلیل {در این} خصوص احضار شده است.

«ژپه کوفود» در صفحه توئیتر شخصی نوشت: نقض حریم اثیری دانمارک توسط روسیه تحت هیچ شرایطی باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در اوضاع کنونی درگیر کننده است.

این در حالی است کدام ممکن است وزارت حفاظت دانمارک پیشتر مدعی شده بود کدام ممکن است منصفانه فروند هواپیمای ایجاد روسیه به مدت خیلی کوتاهی حریم اثیری این ملت را نقض کرده است.

وزارت حفاظت دانمارک اظهار داشت کدام ممکن است ۲ فروند جنگنده اف-۱۶ این ملت در پی این حادثه وارد حرکت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیمای روس پس اجتناب کرده اند آن حریم اثیری دانمارک را انصراف کرد.