دریافت پذیرش در خراسان شمالی شناخته شده به عنوان بهترین استان در در دسترس بودن و dishing out میوه دسترس در بازار – مهر نیوز | اطلاعات ایران و جهانمحمد بدری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: اجتناب کرده اند مجموع ۴۰۰ تن سیب و پرتقال بیش اجتناب کرده اند ۹۲ سهم اجتناب کرده اند سهم گروه بازار خراسان شمالی فریب دادن و dishing out شد.

مدیرکل محل کار امور مالی استانداری خراسان شمالی شکسته نشده داد: به این انجمن استان خراسان شمالی سودآور به کسب رتبه نخست کار کردن در ملت شد.

وی خاطرنشان کرد: dishing out میوه های ساماندهی شده بازار در تمامی شهرستان ها در نهایت سال همراه خود قیمت مصوب در اختیار عموم قرار گرفت.