در دسترس بودن دومین خودرو در بورس کالا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار، براساس اطلاعیه مدیریت پذیرش بورس کالای ایران، خودرو کارا متعلق به نمایندگی بهمن موتور سیکلت (گروه بهمن) پس اجتناب کرده اند بازرسی مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات در یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین مونتاژ هیأت پذیرش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار بیشتر مبتنی بر کالا در گذشته تاریخی ۲۴ فروردین ماه دسترس در بازار بی نظیر بورس کالا مورد تصویب قرار گرفت. پیش‌تر هم جواد جهرمی، معاون عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر بازار بورس کالای ایران اجتناب کرده اند در دسترس بودن خودرو گروه بهمن هم خبر داده بود.

خودرو شاهین نیز ۲۴ اسفند سال قبلی اجتناب کرده اند سوی همین هیأت در بورس پذیرش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق مناسب پس اجتناب کرده اند اظهار تذکر مجید عشقی رئیس گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار مبنی بر تقاضا قابل توجه یکی اجتناب کرده اند خودروسازان برای ورود خودرو به بورس کالا {اتفاق افتاد}.

«احمد رحیمی»، سرپرست عملیات در دسترس بودن بورس کالای ایران نیز {در این} باره آگاه مقرر شده ۸۰ سهم اجتناب کرده اند ساخت سالانه شاهین اجتناب کرده اند طریق بورس کالا در دسترس بودن شود.

به آگاه وی در دسترس بودن این کالا به صورت فیزیکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه چطور در دسترس بودن می‌شود، میزان صنوبر اولین چقدر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اینکه چه کسانی می‌توانند پرونده عنوان کنند، در بلند مدت خاص می‌شود.