دیدار معاون آموزشی وزارت علوم با امیر عبداللهیان – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دکتر قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان سفر کرد.

در این دیدار دکتر قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیاورید با دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوعات مرتبط با دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سایر کشورها بحث و تبادل نظر کرد.