دیدار وزیر امور خارجه عربستان همراه خود فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری مناسب عربستان (واس)، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان روز شنبه در محیط نشست دوحه همراه خود رابرت پولی، مشاور ویژه آمریکا در امور ایران دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد وگو کرد.

بر مقدمه این گزارش، {در این} دیدار همکاری های دوجانبه عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در پرونده هسته ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات در سراسر جهان در جاری اقدام در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تحریک کردن امتحان شده‌های مشترک برای مقابله همراه خود آنچه «نقض هماهنگی‌نامه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهدات بین‌المللی توسط ایران» خوانده شد، اجتناب کرده اند تولید دیگری موضوعات ذکر شد‌وگوی بن فرهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی گفتن شد.

به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا پیش اجتناب کرده اند این همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند پیشرفت مذاکرات وین آگاه بود کدام ممکن است ادای احترام به هماهنگی هسته ای قریب الوقوع است.

جوزف بورل، هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی در دوحه قطر همراه خود ردیابی به فینال تحولات مذاکرات هسته ای ایران ذکر شد: مذاکرات وین به خوبی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در آستانه ادای احترام به هماهنگی هسته ای هستیم. در وین

اظهارات بورل دانستن درباره نزدیک کردن به هماهنگی در مذاکرات وین در حالی است کدام ممکن است انریکه مو، معاون به فرماندهی پوشش خارجی اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده هیئت اتحادیه اروپا در مذاکرات وین اجتناب کرده اند بازدید شخصی به تهران خبر داده است. بر مقدمه این توافقنامه، انریکه مورا تصور به امشب ۶ فروردین ۱۴۰۱ وارد تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز یکشنبه همراه خود علی باقری معاون وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار تنبل.

برخی دارایی ها خبری نیز گزارش دادند کدام ممکن است مورا پس اجتناب کرده اند بازدید به تهران برای بالا دادن به مذاکرات به واشنگتن {می رود}.