رصد تخلفات حادثه ساز خبرگزاری مهر همراه خود ۲۳ گشت نامحسوس در ایلام | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل کوزادی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به افزایش کمیت تردد اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرهای روزانه در ایام سفر سال نو; پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان ایلام همراه خود همکاری ادارات دولتی ۲۳ اکیپ گشت نظارتی نامحسوس را برای برخورد همراه خود تخلفات رانندگان در خیابان ها تجهیز کرده است.

وی شکسته نشده داد: جاده صورتی پلیس موجب تخلفاتی اجتناب کرده اند جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز اجتناب کرده اند چپ، حرکت اجتناب کرده اند کتف، استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار در هنگام رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبستن کمربند امنیت تبدیل می شود.

این مقام انتظامی خاص کرد: در صورت بروز ۲ تخلف کدام ممکن است منجر به ۲ تصادف همزمان شود، خودروی متخلف به مدت ۷۲ ساعت توقیف تبدیل می شود.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان اظهار داشت: به همه ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران پیشنهاد می کنیم در سفرهای روزانه آرامش کافی داشته باشند، صبور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکیبا باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتکاب تخلفات تصادفی کنار خودداری کنند.