زلزله ۴.۲ ریشتری در شهرستان قرهغج خسارت جانی و مالی نداشت – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر در برابر کوه وی بیان کرد: اما با توجه به بافت روستایی منطقه و احتمال شکسته شدن و تخریب دیوارها، تیم های ارزیاب برای ارائه هرگونه خدمات احتمالی در منطقه حضور دارند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر در مقیاس امواج داخلی زمین در ساعت ۵:۱۶ امروز شنبه قره آقاج آذربایجان شرقی را تکان داد. بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کانون این زمین لرزه در ۳۷.۱۳ عرض شمالی و ۴۷.۱۸ طول شرقی واقع شده است. چاراویماق ثبت شده است.

این زمین لرزه در ۱۸ کیلومتری قره است آقاج۴۰ کیلومتری هشترود و ۴۴ کیلومتری نگاه کن در آذربایجان شرقی اتفاق افتاد.

ماه قره آقاج در ۱۳۰ کیلومتری جنوب تبریز واقع شده است.