شیخ نعیم قاسم: امام خمینی (ره) سطح عطف بزرگی در این کره خاکی تحمیل کردند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند العهد، شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل «حزب الله» در نشستی به رویداد بزرگداشت روز جهانی قدس، ذکر شد: امام خمینی (ره) همراه خود نامگذاری فینال جمعه ماه مبارک رمضان شناخته شده به عنوان روز قدس، سطح عطف بزرگی در مسیر درست جهان تحمیل کردند.

بر مقدمه این گزارش، وی در نشست «فلسطین؛ اتحاد میدان‌ها، معادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی» افزود: امام خمینی (ره) باعث شدند به همان اندازه قدس، سطح تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر آزادگان باشد. ما اعتقاد داریم کدام ممکن است دوره ای‌سازی روابط همراه خود رژیم صهیونیستی خیانت بزرگی است.

این شخصیت ارشد حزب الله همراه خود ردیابی به حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند مشکل فلسطین، ذکر شد: ایران همراه خود حمایت شخصی تدریجی کرد کدام ممکن است چگونه می‌تواند در رویارویی همراه خود دشمن صهیونیستی تحرک تحمیل تدریجی. در حال حاضر این ادراک موجود است کدام ممکن است از دوام تنها راهکار آزادسازی مناسب اراضی اشغالی است.

وی افزود: روز جهانی قدس، بذر امید آزادسازی اراضی اشغالی را در دل تمامی مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادگان می‌کارد. فلسطین عالی مشکل انسانی جهانی است. امام خمینی (ره) فینال جمعه ماه مبارک رمضان را شناخته شده به عنوان روز قدس نامگذاری کردند به همان اندازه قدس در مرکز‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افکار‌های همگان {در سراسر} جهان هستی جای گیرد.