عملیات «بسیج مردم» در «نینوا» / دستگیری یکی اجتناب کرده اند سرکردگان گروه «مقامات اسلامی» – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند بغداد بلافاصله، خوب سری عملیات ضد تروریستی توسط این نیروها به پایان رسید. گروه شناخت در مناطق مختلف عراق همچنان یکپارچه دارد. نیروها گروه الشعبی عملیات جدیدی را علیه بقایای ما تحریک کردن کرد تکفیری گروه داعش

بر مقدمه این خبر، دارایی ها عراقی آموزش داده شده است اند کدام ممکن است این نیروها گروه عملیات غافلگیرانه الشعبی در استان نینوا به پایان رسید. به آموزش داده شده است دارایی ها مذکور، این عملیات در مناطق موسوم به «دشت نینوا» صورت گرفته است.

به آموزش داده شده است فرماندهی عملیات نینوا، عملیات ارتش گروه بخش ای در استانداری سرانجام در نتیجه تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری سرکرده داعش شد. آموزش داده شده است تبدیل می شود این تروریست دستگیر شده است قبلا اجتناب کرده اند او شکایت کردند.

من می خواهم باید بگویم، قبلا نیروها”گروه ترجیح «در عملیات به صورت جداگانه در استان ها دیالی، صلاح دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبار، انواع زیادی اجتناب کرده اند بقایای داعش را در استان ها تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازداشت کرد. رهبران گروه اجرایی آلوده نشده کردن مناطق مختلف را درست کنید لکه دار کردن علاوه بر این بقایای داعش را تایید می تنبل.