غنیمت شمردن فرصت ها و کاهش اثربخشی تهدیدات آینده – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با سرلشکر باقری فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح با مروری بر تحولات بین بین المللیاشاره کرد که در یک دوره گذار بین بین المللی بسار ما متوجه هستیم که هم تهدید و هم فرصت برای ما ایجاد کرده و باید از آن استفاده کنیم رسیدن از فرصت های دوران گذار، تهدیدهای پیش رو را دست کم گرفت. معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل ارتش در این دیدار گزارش مبسوطی از برنامه های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و توانمندی های جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح کشورمان بر فعالیت های دشمن تسلط کامل دارند و از توان لازم برای خنثی کردن تهدیدات دشمن برخوردارند. در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی با ارائه نقطه نظرات خود بر لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور و آمادگی شورای اسلامی برای حمایت از فعالیت های اقشار مختلف نیروهای مسلح تاکید کردند. همکاری کمیسیون امنیت ملی مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح در بررسی و تصویب بندهای مربوطه برنامه هفتم توسعه یکی از محورهای مورد نظر نمایندگان در این جلسه بود.