فرستاده روسیه: آمریکا پول ما را می دزدد / ما تولید دیگری همراه نیستیم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانآناتولی آنتونوف، فرستاده روسیه در آمریکا ذکر شد کدام ممکن است مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن تولید دیگری همراه نیستند. آمریکا باید انتخاب بگیرد کدام ممکن است روسیه را همراه، رقیب هر دو دشمن بداند.

فرستاده روسیه به روزنامه آمریکایی پولیتیکو ذکر شد: من می خواهم همه وقت در نظر گرفته شده می کردم کدام ممکن است باید همراه باشیم. من می خواهم می گفتم ما همراه هستیم، حالا همراه نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیف است.

آنتونوف علاوه بر این واشنگتن را به خانه شکنی پول روسیه در پی تحریم های اعمال شده علیه مسکو {به دلیل} عملیات ویژه ارتش در اوکراین متهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد کدام ممکن است واشنگتن پول های ما را می دزدد.

کشورهای غربی {به دلیل} عملیات ارتش ویژه در اوکراین روسیه را تحریم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نمایندگی آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ecu خروج شخصی را اجتناب کرده اند بازار روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی قدرت شخصی در آنجا گفتن کردند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اخیراً آموزش داده شده است است کدام ممکن است پوشش مهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف روسیه عالی تکنیک بلندمدت برای غرب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم ها ضربه انتقادی به کل اقتصاد جهانی وارد کرده است.