فرصت های شغلی در بیمارستان ملی Muhimbili (MNH)


پست: متخصص پزشکی II (آنکولوژی) (تبلیغ مجدد) – ۱ پست

CATEGORY(S): بهداشت و درمان و داروسازی

کارفرما: بیمارستان ملی Muhimbili

جدول زمانی برنامه: ۲۰۲۲-۰۲-۰۴ ۲۰۲۲-۰۲-۱۷

وظایف و مسئولیت

۱. ارائه خدمات معمول پزشکی تخصصی برای بیماران بستری و خارج از بیمارستان.

ii. نظارت بر دورهای بخش و مشاوره در مورد داروهای مناسب.

iii. مشارکت در آموزش پزشکان دانشجو در حوزه تخصصی خود.

برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی خدمات پزشکی ارائه شده در رشته خود.

v.تهیه گزارشات دوره ای در خصوص حوزه تخصصی خود.

۶- انجام تحقیقات در حوزه تخصصی خود و انتشار نتایج برای مصرف سایر کارشناسان.

vii. نظارت بر پزشکان جوان و ارائه مشاوره فنی به آنها.

viii. برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های اطلاع رسانی در مناطق خود. و

ix. انجام هر وظیفه مرتبط دیگری که توسط ناظر محول می شود.

صلاحیت و تجربه

مدرک کارشناسی ارشد پزشکی (M.Med) در انکولوژی که در شورای پزشکی تانگانیکا ثبت شده است و باید دارای مدرک دکترای پزشکی باشد.

یادآوری: بر اساس مقیاس حقوق و دستمزد MNH

اعمال کنید ضرب الاجل: ۱۷ فوریه ۲۰۱۲

برای درخواست اینجا را کلیک کنید

جراسپ

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/