فرصت های شغلی در سفارت ایالات متحده – پست های مختلف


عنوان سمت: دستیار مدیریت اداری (دستیار بودجه و بازرگانی)

شماره جای خالی: دارالسلام – ۲۰۲۲-۰۰۴

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۲۰۲۲/۰۱/۲۶

تاریخ بسته شدن: ۰۲/۰۹/۲۰۲۲

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای سمت متخصص بهداشت عمومی (مشاور ارشد علوم اجرایی) در مراکز کنترل بیماری است.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید


عنوان موقعیت: سرپرست تیم تعمیر و نگهداری (HVAC)

شماره جای خالی: دارالسلام-۲۰۲۲-۰۱۶

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۲۰۲۲/۰۲/۰۷

تاریخ بسته شدن: ۲۰۲۲/۰۲/۲۱

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای سمت سرپرست تیم تعمیر و نگهداری (HVAC) در بخش تسهیلات است.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید


عنوان موقعیت: منشی اتاق پست

شماره جای خالی: دارالسلام-۲۰۲۲-۰۱۹

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۲۰۲۲/۰۲/۰۷

تاریخ بسته شدن: ۲۰۲۲/۰۲/۲۱

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای سمت منشی اتاق پست در بخش مدیریت منابع اطلاعاتی است.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید


عنوان موقعیت: تکنسین سرب تعمیر و نگهداری (سرکارگر برق)

شماره جای خالی: دارالسلام-VA 2022-018

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۰۷/۰۲/۲۰۲۲

تاریخ بسته شدن: ۲۰۲۲/۰۲/۲۱

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای سمت تکنسین تعمیر و نگهداری اصلی (سرکارگر برق) در بخش تسهیلات می باشد.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید


عنوان موقعیت: مکانیک HVAC (تکنسین کنترل – NEC)

شماره جای خالی: دارالسلام VA 2022-020

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۲۰۲۲/۰۲/۰۷

تاریخ بسته شدن: ۲۰۲۲/۰۲/۲۱

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای موقعیت مکانیک HVAC (تکنسین کنترل-NEC) در بخش تسهیلات می باشد.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید


عنوان موقعیت: معاون سیاسی

شماره جای خالی: دارالسلام-۲۰۲۲-۰۰۸

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۲۰۲۲/۰۱/۳۱

تاریخ بسته شدن: ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای سمت دستیار سیاسی در بخش سیاسی / اقتصادی است.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید


عنوان موقعیت: دستیار سفر

شماره جای خالی: دارالسلام – ۲۰۲۲-۰۰۶

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۲۰۲۲/۰۱/۲۶

تاریخ بسته شدن: ۰۲/۰۹/۲۰۲۲

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای سمت دستیار مسافرتی در بخش خدمات عمومی دفتر است.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید!


عنوان موقعیت: دستیار مدیریت اداری (دستیار بودجه و بازرگانی)

شماره جای خالی: دارالسلام – ۲۰۲۲-۰۰۴

باز به: همه کاندیداهای علاقه مند/همه منابع

تاریخ افتتاحیه: ۲۰۲۲/۰۱/۲۶

تاریخ بسته شدن: ۰۲/۰۹/۲۰۲۲

خلاصه:

ماموریت ایالات متحده در دارالسلام به دنبال متقاضیان واجد شرایط و واجد شرایط برای سمت دستیار مدیریت اداری (دستیار بودجه و بازرگانی) در بخش خدمات بازرگانی خارجی (FCS) می باشد.

بیشتر بخوانید و در اینجا درخواست دهید

The post فرصت های شغلی در سفارت ایالات متحده – پست های مختلف appeared first on جراسپ.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/