فوت ۳ فرد مبتلا عروق کرونر در خراسان شمالی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید جواد، pureng وی شامگاه شنبه در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اصحاب رسانه گفت: طی ۲۴ ساعت قبلی ۳۱ فرد مبتلا جدید کرون در بیمارستان های استانداری بستری شدند. {در این} مدت ۳ فرد مبتلا نیز فوت کردند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار داشت: در جاری حاضر ۱۲۴ فرد مبتلا سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود علائم کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری می شوند.

وی بر لزوم تزریق دوز بازگشت به واکسن کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ایده ها بهداشتی مهم تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر مرکز است. به همین دلیل شهروندانی کدام ممکن است ادامه دارد واکسن کرونا را بدست آمده نکرده‌اند هر دو نوبت سوم آن‌ها پیش فرض اقدامات عاجل انجام دهند.

pureng وی اظهار داشت: در اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری عروق کرونر علائم مرتفع است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در طولانی مدت اظهار داشت: {افرادی که} این علائم را دارند باید قرنطینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی را انتقادی بگیرند.