فیلم/ دیدار شخصی صبری همراه خود حضرت آیت الله خامنه ایفیلم/ گفتگوی بی نظیر صابری همراه خود حضرت آیت الله خامنه ای – مشرق نیوز