لاشه عالی قلاده فوک خزری در سواحل گمیشان اختراع شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی شامگاه ۵ شنبه در گفتگو همراه خود خبرنگاران اظهارکرد: در پی گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش یکی اجتناب کرده اند ساکنان مبنی بر وجود لاشه عالی قلاده فوک خزری در سواحل گمیشان نزدیکی مرز همراه خود ترکمنستان، گروه تجزیه و تحلیل متشکل اجتناب کرده اند نیروهای تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید «میرصیاد شیرازی»، پاسخگو برای تحقیقات فوک خزری شمال ملت به محل اعزام شدند.

رئیس تصویر ایمنی تنظیم زیست گمیشان ذکر شد: لاشه فوک خزری اختراع شده تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بیومتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ الگوی‌های اجباری به اداره کل متبوع کشتی شد.