مراسم شیرخوارگان حسینی در روستای اسفرجان شهرضا برگزار شد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانخبرگزاری مهر ، گروه استان ها-پریا جهانبانی: همایش کودکان حسینی در روستای امامزاده عبدالمطلب اسپرم برگزار شد تا فرزندان این راسته نیز در مظلومیت شهدای کربلا و طفل شش ماهه امام حسین عزاداری کنند.آ) بودن

در این مراسم گهواره نمادین علی اصغر (آ) به اوج وحشیگری قاتل طفل شش ماهه امام حسین (ع) نشان داده شد.آ) تعیین شود.