مراسم عرضه سال ۱۴۰۰ شمسی در حرم امام زاده صالح (علیه السلام) تجریش
مراسم عرضه سال ۱۴۰۰ شمسی در حرم امام زاده صالح (علیه السلام) تجریش