مسابقات کاراته قهرمانی آسیا بار تولید دیگری به تعویق افتادتعویق مجدد مسابقات کاراته قهرمانی آسیا – مشرق نیوز