«مسکن» اشکال عجیب و غریب زائران قم است/ مونتاژ شهر زائران حیاتی است – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانی – مهدی بخشی السرکی: {به دلیل} حضور بارگاه منور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد مقدس جمکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برپایی بهترین مسجد مذهبی. دانشکده در دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری چون قم در راه برگزاری ۱۷ استان است. این شهرستان همواره مکان تعطیلات زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران به طور قابل توجهی در رویداد های مختلف مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری به طور قابل توجهی در ایام تعطیلی همچون نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه شعبان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن شده است کدام ممکن است سالانه بیش اجتناب کرده اند ۲۵ میلیون زائر {در این} استان تردد می کنند.

افزایش ۴۰ درصدی حضور زائران در قم

کدام ممکن است یک بار دیگر تب کرونا فروکش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز. شاهد حضور فشرده زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در شهر مقدس قم هستیم کدام ممکن است آمارها حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است تاکنون ۴۰ نسبت افزایش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کمیت اجتناب کرده اند زائران همراه خود ملاحظه به توهم های نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک روز واحد روز پیش سوراخ بینی می شد. عدم محدودیت کرونا برای بازدید

یکی اجتناب کرده اند مشکل های بی نظیر قم در میزبانی اجتناب کرده اند زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران، مشکلات زیرساختی به طور قابل توجهی در تامین مسکن صحیح برای زائران است.

قم دارای جاذبه های گردشگری خوبی اساساً مبتنی بر گردشگری زیارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است این شهر اساساً نیازی به این سیستم ریزی برای فریب دادن مسافر ندارد. اما علاوه بر این آنچه مورد نیاز است فراهم رساندن شرایط صحیح برای رشد زیرساخت های گردشگری در سطوح مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اشخاص حقیقی همراه خود توان پولی مشخص است کدام ممکن است بسیار قدرتمند آنها تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز امکانات اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمپ های گردشگری است.

به همان اندازه بالا سال ۹۷ معمولی مدت اقامت در قم کمتر اجتناب کرده اند خوب روز بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند ۴ نسبت مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران بیش اجتناب کرده اند خوب روز در شهر اقامت داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات سیاحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران برآورده نشده است. باعث اقامت مختصر مدت مسافران شود.

پایان دادن قابلیت امکانات اقامتی مناسب قم ساعت شب عرضه سال

در جاری حاضر ۳۶ اقامتگاه، ۲۵ اقامتگاه اقامتی، ۷۵ مسافرخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۷ مسافرخانه همراه خود مجموع ۴۵۹۷ تشک برای مسافران موجود است کدام ممکن است ظرفیتی کدام ممکن است پاسخگوی خواستن استان به طور قابل توجهی در رویداد های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد قابل مقایسه با نیمه شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد نیست. نوروز: طبق آمار گفتن شده اجتناب کرده اند سوی اداره کل گردشگری قم، تمامی شوراهای این امکانات در نیمه شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب عرضه سال ۱۴۰۱ پایان دادن شده است.

۳۰۰ دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دانشکده ده گروه درس دارد کدام ممکن است در مجموع ۳۰۰۰ گروه برای اسکان زائران نوروزی در قم موجود است کدام ممکن است به تذکر کافی نیست. در حالی کدام ممکن است در سال در گذشته اجتناب کرده اند شیوع کرونا بالغ بر ۵۰۰۰ گروه درس برای پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران نوروزی تجهیز شده بود، با این حال آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان قم انگیزه تجهیز نشدن انواع بقیه گروه‌های درس را بلعیدن چشم اندازها در آن ۲ سال گفتن کرد. در مدارس خبری نبود آن را انجام داد!

همه تجهیزات ها قابلیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های شخصی را ندارند

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در نیمه دوم سال شاهد تنظیمات اجرایی در استان قم اجتناب کرده اند استانداری به همان اندازه همین تعدادی از روز پیش همراه خود تصمیم گیری استاندار جدید بودیم. این سیستم ریزی ها در زمینه اسکان زائران نوروزی آنچنان کدام ممکن است باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید منسجم نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه برخی گروه ها چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های شخصی را اجرا نکردند. هیچ اصل واحدی برای مدیریت این موضوع {وجود ندارد}.

به نظر می رسد مانند است برای نوروز اسکان زائران در قم باشد کدام ممکن است حداقل پیش بینی زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند مسئولان استان است؛ اجتناب کرده اند ماه های در گذشته باید این سیستم ریزی می شد کدام ممکن است برای ساعت شب ضیافت کدام ممکن است تمام امکانات اسکان استان پایان دادن شد، جستجو در افزایش قابلیت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش برای جلوگیری اجتناب کرده اند فاجعه مسکن نباشیم. این تجهیزات گفتن می تنبل کدام ممکن است برای تجهیز فضاهای جدید امکاناتی قابل مقایسه با پتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موکت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ای نیز برای گرفتن تسهیلات فکر نشده است.

وجود سالن های ورزشی غول پیکر، حسینیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکایا، قابلیت اسکان حرم مطهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد مقدس جمکران، فضای نمایشگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مسجد اعظم بیت المقدس، مدارس آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرایی برای بخش دولتی کدام ممکن است به زائران ارائه دهندگان رسانی می کنند. وسط راه – شعبان امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند قابلیت هایی است کدام ممکن است می توان در سفر نوروزی به حداقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها مورد نیاز برای اسکان زائران کنجکاوی مند به بازدید به قم مجهز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق. هم باید به زائران ارائه دهندگان حاضر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند این طریق می توان اقامت آنها را در قم افزایش داد کدام ممکن است در پایان به نفع مالی استان است. چرا کدام ممکن است گردشگری درآمد ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد انگشت شماری موضوع تولید دیگری است.

داده ها ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکافی با اشاره به اسکان در قم

نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش ناکافی اسکان در قم نیز یکی اجتناب کرده اند معضلات مغفول مانده در نوروز ۱۴۰۱ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه در برخی اجتناب کرده اند درگاه های شهر ایست بازرسی تحمیل شده است، با این حال نبود سامانه ای کدام ممکن است داده ها تمامی ارائه دهندگان اسکان را حاضر تنبل، زمانی برای راهنمایی دقیق زائران دارد. مناسب است، فقدان راهنمایی {در این} زمینه موجود است.

متأسفانه عدم نظارت مستمر را انتخاب کنید و انتخاب کنید از حداکثر باعث شده به همان اندازه برخی اجتناب کرده اند امکانات اقامتی در استانداری کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها گاه به گاه هستند، تقاضای قیمت غیرعادی اجتناب کرده اند زائران را داشته باشند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند زائران در بازدیدهای میدانی مهر اجتناب کرده اند این موضوع گلایه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} مسئولان به این موضوع مراجعه کنند. اداره کل برای گردشگری به گونه ای کدام ممکن است وضعیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های نظارتی {در این} قلمرو حضور پررنگی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگرچه تعطیلی این وسط در جاری حاضر انتخاب خوبی نیست، با این حال باید دیر یا زود این امکانات متخلف تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها برخورد قابل توجه شود.

عباس ذاکریان کدام ممکن است تعدادی از روز پیش به استانداری قم منصوب شد در مونتاژ کمیته اسکان در ستاد تسهیلات اجتناب کرده اند عدم این سیستم ریزی قابل توجه برای اسکان زائران در نوروز ۱۴۰۱ گلایه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۶۰۰۰ گروه درس برای اسکان در نوروز با این حال امسال ساده ۳۰۰۰ گروه درس کنار هم قرار دادن شده است.

استاندار قم می گوید اجتناب کرده اند ماه های قبلی باید این سیستم ریزی منسجمی برای مسکن، بسیج قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیلات وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سال بلند مدت این این سیستم ریزی همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق بیشتری انجام شود.

امیر قم ذکر شد: ورود زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران به شهر قم بر عهده ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا خنک است. زائران {نمی توانند} در پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان ها مستقر شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اسکان آنها نیاز دارند سقفی فکر شود.

آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قم هزار ترم به قابلیت شخصی فراهم می کند

وی اجتناب کرده اند آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری قم خواست به همان اندازه در اولین جایگزین خوب هزار گروه به قابلیت شخصی اضافه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا همراه خود توافق هلال احمر استان پتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرش در اختیار آنها قرار گیرد.

استاندار قم ذکر شد: مصلای بیت المقدس نیز ممکن است در اسکان زائران کمک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه باید همراه خود مسئولان نماز جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلای بیت المقدس توافق های مورد نیاز صورت گیرد.

وی افزود: علاوه بر این باید اجتناب کرده اند قابلیت حسینیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد برای اسکان زائران استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اداره فروش اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کل اوقاف باید همراه خود هیئت امنای مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسینیه ها توافق مورد نیاز را انجام دهند.

ذاکریان ذکر شد: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است در سال‌های فعلی محدودیت‌های بازدید موجود بوده، شاهد سفرهای زیادی خواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است برخی همچنان همراه خود هشدار نسبت به این بیماری برخورد کنند، با این حال آینه کردن کمیت بازدید در رسانه‌ها قابل انجام است آنها را به بازدید الهام بخش تنبل. {در این} صورت باید پیش سوراخ بینی های مورد نیاز انجام شود، هرچند قابل انجام است اجتناب کرده اند قابلیت های تحمیل شده برای اقامتگاه استفاده نکند.

آنطور کدام ممکن است مدیرکل میراث باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری قم در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: در ساعات اولین سال جدید شاهد تعداد زیادی مسافران به استان قم بودیم کدام ممکن است این امر در نتیجه پایان دادن قابلیت اقامتگاه های مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مناسب شد. مراکزی در قم

در اولین روز عید بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار نفر در شهر قم ساکن شدند

علی رضا ارجمندی ذکر شد: در روز اول عید بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هزار نفر در قم اسکان یافتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۲۵ هزار نفر در مدارس، سالن های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه در اقامتگاه های مناسب استان هستند.

دبیر کمیته اسکان ستاد تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بازدید زائران در استانداری قم معتقد است: بر ایده تخصص هر ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کمیت سفرها در سال جاری غیرقابل پیش سوراخ بینی است، به همان اندازه بالا سال شاهد سر گیری گروه خواهیم بود. سفر.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است قم استان حج است، ستاد بی نظیر اسکان زائران باید کلاس ها منظمی را در کل سال برگزار تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در درازمدت احداث امکانات اقامتی قابل مقایسه با آنچه در عراق در مسیر درست نجف به کربلا نوسازی شده را شناخته شده به عنوان شهر در تذکر بگیرد. زائران؛ حاضر ارائه دهندگان اسکان صحیح برای زائران کریمه اهل بیت علیهم السلام همراه خود سطوح درآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان پولی مشخص.