مقام سوم سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در تصادفات رانندگی در نوروز – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانفریبرز رشیدی ذکر شد: ادعا کردن خبرنگار مهر ذکر شد: بیشترین انواع فوتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر برای تصادفات خیابان ای پس اجتناب کرده اند بیماری قلبی فکر شده است.

رئیس وسط مدیریت حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی زاهدان ذکر شد: سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان پس اجتناب کرده اند تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس سومین تصادفات ملت را به شخصی اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: در ایام نوروز سال قبلی ۴۵۰ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان رخ داد کدام ممکن است رقم فوق العاده بالایی است. وی افزود: {در این} حوادث ۴۵ نفر جان باختند.

الرشیدی افزود: اصولاً {افرادی که} جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو می دهند بچه ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال مرگ هر شخص قیمت های زیادی اجتناب کرده اند جمله دیه، اجتناب کرده اند بازو دادن خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها آن را به گروه تحمیل می تنبل.

وی ذکر شد: شتابزده، استفاده اجتناب کرده اند تلفن در کنار، وجود پیچ ​​های آسیب رسان، نبود آزادراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ طرفه بودن خیابان، اجتناب کرده اند جمله اجزا تصادفات در استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان است.