منتخب رئیس شورای شهر اهواز – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز چهارشنبه انتخابات دومین سال شورای اسلامی شهر اهواز با حضور تمامی اعضای شورای اسلامی شهر برگزار شد.

در این انتخابات سیاوش محمودی با هشت رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر اهواز انتخاب شد و در سمت خود باقی ماند. همچنین حجت الله زارع زاده با هشت رای برای معاون اول رئیس جمهور و حمید به هم ریختن معاون دوم رئیس جمهور به عضویت شورای شهر انتخاب شد.