منصفانه تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۵ کیلوگرم چرخ دنده مخدر در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اختراع شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری ذکر شد: ماموران پلیس نبرد همراه خود چرخ دنده مخدر فرمان همراه خود از اشراف زاده ها اطلاعاتی اعضای منصفانه باند ماهر قاچاق چرخ دنده مخدر را کدام ممکن است قصد حمل محموله غول پیکر چرخ دنده افیونی را داشتند دستگیر کردند. اجتناب کرده اند سراوان به خاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس سوئیچ آن به وسط ملت، ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام این باند را در اصل کار قرار دادند.

وی افزود: {در این} راستا تکاوران پلیس نبرد همراه خود چرخ دنده مخدر شهرستان های سراوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاش در قالب تعدادی از گروه عملیاتی عصر دیروز تردد قاچاقچیان را زیر تذکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان عصر دیروز اعضای این باند قاچاق تردد قاچاقچیان را زیر تذکر داشتند وانت تویوتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه تجهیزات خودروی پژو ۴۰۵ در جاری مونتاژ صورت جایی در محور سراوان – خاش همراه خود دیدن چرخ دنده مخدر اصل توقف دادند.

فرمانده انتظامی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: سوداگران در حال مرگ کدام ممکن است شخصی را در محاصره ماموران پلیس دیدند، با بیرون ملاحظه به اینکه پلیس متوقف شده باشد، اجتناب کرده اند محل متواری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} ماموران گرفتن کردند.

ذکر شد: {در این} جریان مثبت ای جان برکوان پلیس نبرد همراه خود چرخ دنده مخدر در عکس استفاده شده برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منقل از حداکثر خودروهای قاچاقچیان را قاچاق کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین دستگیری سه سوداگر فوت شده همراه خود تفتیش خودروهای توقیفی آنها، منصفانه تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۵ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ خوب و دنج طیف گسترده ای از چرخ دنده افیونی برای ادغام کردن منصفانه تن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۷ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۰ خوب و دنج تریاک را اختراع کردند. ۸۲ کیلوگرم شاهدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ کیلوگرم هروئین اختراع کردند.

سردار طاهری خاطرنشان کرد: {در این} عملیات منصفانه قبضه سلاح اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد نبرد اجتناب کرده اند قاچاقچیان منصفانه قبضه سلاح شکاری غیرمجاز ۷۲ فشنگ اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: متهمان دستگیر شده برای سیر سطوح قانونی عرضه مرجع قضائی شدند.

وی همراه خود تاکید بر اصرار قابل توجه پلیس سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان برای برخورد همراه خود قاچاق چرخ دنده مخدر اجتناب کرده اند ساکنان خواست اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش شخصی را {در این} زمینه همراه خود شماره تلفن ۱۱۰ در اختیار آنان قرار دهند.