موقعیت های شغلی جدید در اوبونگو تانزانیا


Ubongo یک شرکت اجتماعی غیر انتفاعی است که محتوای آموزشی سرگرم کننده و محلی ایجاد و توزیع می کند که به کودکان کمک می کند یاد بگیرند و از یادگیری خود برای تغییر زندگی خود استفاده کنند.

Ubongo به بیش از ۲۴.۶ میلیون خانواده با Ubongo Tanzania Kids and Mind and Me در سراسر آفریقا از طریق فناوری‌های در دسترس مانند تلویزیون، رادیو، و تلفن‌های همراه دسترسی دارد.

یکی از اهداف Ubongo دستیابی به ۲.۵ میلیون کودک دیگر در سال ۲۰۲۲ است که از طریق پخش غیرقابل دسترسی هستند.

چگونه درخواست شود

Ubongo تانزانیا به دنبال افراد برای پر کردن موقعیت ها در مکان های مختلف است. جزئیات کامل شغل را با کلیک بر روی فایل PDF پیوست شده در زیر بخوانید:

اکنون درخواست دهید

جراسپ

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/