{ناپدید شدن} مصاحبه اسکوچیچ در رسانه های کرواسی! خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، بخش دیجیتال روزنامه کرواسی لاووت روز پنجشنبه مصاحبه مفصلی همراه خود دراگان اسکوچیچ سرمربی نیروی کار سراسری ایران چاپ شده کرد. این روزنامه به معنای واقعی کلمه هستند به زبان ایتالیایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کرواسی ورزش می تدریجی.

کمتر اجتناب کرده اند خوب روز پس اجتناب کرده اند تخلیه این مصاحبه، اسکوچیچ این اتهامات را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتهامات را رد کرد.

اسکوچیچ بلافاصله به موقعیت یابی فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت: من هیچ گفتگویی همراه خود این رسانه ها نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به موضوعاتی کدام ممکن است {در این} مصاحبه چاپ شده شده بود اصلا پرداخته نشد، در حالی کدام ممکن است در متنوع اجتناب کرده اند رسانه ها اجتناب کرده اند این مصاحبه استناد شده ام.

به گزارش خبرنگار مهر، تجزیه و تحلیل موقعیت یابی این روزنامه آرم می دهد کدام ممکن است مصاحبه اسکوچیچ در گذشته اجتناب کرده اند تکذیب سرمربی اجتناب کرده اند روی موقعیت یابی بردن شده است.

{در این} بین دیروز مصاحبه ای همراه خود سرمربی نیروی کار سراسری ایران در موقعیت یابی به پایان رسید کدام ممکن است خاص نشد خبرنگاران این روزنامه مصاحبه جامد چاپ شده کرده اند هر دو نگرانی ها در نتیجه بردن مصاحبه اسکوچیچ شده است.