نجات ۴ مبتلا غرق شده در جزایر دوست داشتنی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی افزود: همراه خود حاضر گزارشی مبنی بر غرق شدن ۴ نفر در جزایر دوست داشتنی در ساعت ۱۳:۵۲ عالی تجهیزات آمبولانس به محل اورژانس پایگاه خیابان سوزا قشم اعزام شد.

وی در تشریح این حادثه اظهار داشت: {در این} حادثه ۴ نفر اجتناب کرده اند اعضای عالی خانوار برای گذراندن سفر به جزیره قشم بازدید کردند. با بیرون ملاحظه به سختی اقیانوس، سه نفر ۲۴، ۳۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷ ساله توسط اشخاص حقیقی حاضر در محل نجات یافتند به همان اندازه در دریای غرق شده شنا کنند. متأسفانه نفر چهارم کدام ممکن است ۱۷ سال سن داشت مفقود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو برای مکان یابی وی یکپارچه دارد.

وی اجتناب کرده اند مسافران خواست در وضعیت های ایمن شنا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اگر شنا در اقیانوس بلد نیستید اجتناب کرده اند شنا بپرهیزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت برخورد همراه خود غریق حتما همراه خود اورژانس ۱۱۵ تصمیم بگیرید.