نمی‌توان اجتناب کرده اند خودروسازان حفاظت کرد/ پایداری افراد تمام شده است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند گروه سراسری معمول، مهدی اسلام پناه در یک واحد این سیستم تلویزیونی همراه خود دقیق اینکه در بحث نظارت بر استاندارد خودرو، ورود انتقادی‌تری خواهیم داشت، چرا کدام ممکن است می‌دانیم پایداری افراد {در این} زمینه تمام شده است، اظهار کرد: بعید است بتوانیم در سال جاری، ۹ بنزین انصافاً استانداردی ساخت کنیم ۹ خودرویی کدام ممکن است گزینه داشته باشد در صد کیلومتر، ۴ لیتر بنزین خوردن تنبل. اصل داده شده نگاهی به تصادف در سال جاری برای خودروها مجبور شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این مشکل مختصر نمی‌آییم.

خودروسازان باید حقوق حادثه دیدگان را ادا کنند

رئیس گروه سراسری معمول همراه خود دقیق اینکه همراه خود ساخت فناورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن شدن کف دست مافیای پایین پرده، خودروسازی متحول احتمالاً وجود خواهد داشت، ذکر شد: شهرت آرم معمول برای خودروسازان، ۲ ساله بود ولی الان زمان این شهرت به ۱ ماه کاهش یافته است به همان اندازه پیوسته مورد رصد قرار گیرند. علاوه بر این اجتناب کرده اند خودروسازان تلاش گرفته‌ شد اگر اجتناب کرده اند بابت نبود استاندارد مورد نیاز، سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران برتر رتبه خودروسازی ملزم هستند حقوق حادثه‌دیدگان را ادا کنند.

این مقام به فرماندهی علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه گروه سراسری معمول همراه خود واردات خودروی معمول موافق {است تا} فضایی تهاجمی تحمیل شود، تصریح کرد: مقامات، مجلس، افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای نگهبان همه موافق واردات خودرو هستند، با این حال تعدادی از نفر مخالفند کدام ممکن است نمی‌دانم اجتناب کرده اند مکان هستند.

اتصال خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران، مفسده برانگیز است

وی افزود: در نخستین گام، سعی کرده‌ایم دستورالعمل‌ها را کدام ممکن است توسط دست نمایندگی‌های نظارتی مافیایی بوده، به عدالت نزدیک‌تر کنیم؛ این نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایشگاه‌هایی هستند کدام ممکن است کار نظارت به آنها برون سپاری شده است. با این حال وجود اتصال میان خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظران، مفسده برانگیز است.

رئیس گروه سراسری معمول در یکپارچه در پاسخ به اظهارات پلیس راهور ناجا در بحث استانداردهای خودرویی، همراه خود دقیق اینکه تمام امتیازات درمورد به خودرو سال‌ها وجود داشته، با این حال چرا برخی طی همین تعدادی از ماه انتقادات شخصی را آغاز کرده‌اند؟ تصریح کرد: در حالی کدام ممکن است این منتقدان وظایف ۱۸ گانه‌ای داشتند کدام ممکن است باید انجام می‌دادند؛ مثلا پلیس اگر حرفی در زمینه استاندارد خودروها دارد، چرا روزی کدام ممکن است معمول شناخته شده به عنوان تنها گروه فنی، وارد میدان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی را آغاز کرده، معامله با خطا می‌دهند؟

وی افزود: تذکر مقامات سیزدهم اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بنگاه داری در بخش خودرو خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بحث نظارت، ورود انتقادی‌تری داشته باشد. چرا کدام ممکن است می‌دانیم پایداری افراد تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است در بحث استاندارد خودرو، مختصر نخواهیم به اینجا رسید.

رئیس گروه سراسری معمول ایران در یکپارچه همراه خود ردیابی به تصادف زنجیره‌ای بهبهان تصریح کرد: باز نشدن ایربگ خودروها قطعا محکوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خودروسازان نمی‌شود هیچ دفاعی کرد. امکان ندارد کدام ممکن است خودرویی ایربگ نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است شود دارد، با این حال تاخیر کار کردن آن محتمل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پذیرفتنی نیست.

وی علاوه بر این همراه خود دقیق اینکه برخی اجتناب کرده اند خودروها کدام ممکن است همراه خود پلتفرم پراید ساخت می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند، اجتناب کرده اند کلاس خارج می شوند، ذکر شد: به همان اندازه نوک سال جاری بخش اصلی‌ای اجتناب کرده اند تولیدات حال اجتناب کرده اند چرخه ساخت بردن می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید خودروهای مطابق همراه خود استانداردهای روز دنیا متفاوت آن شوند. این خودروها برای ادغام کردن طیف گسترده ای از استفاده، اتوبوس داخل شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری، وسایل نقلیه، کامیونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانت است.