نیمکره غربی رو به پایان است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم روسیه، نخست وزیر اسبق انگلیس در سخنانی گفت که جهان به سمت تغییرات ژئوپلیتیک بین المللی پیش می رود و دوران هژمونی غرب رو به پایان است و به سمت چندقطبی شدن پیش می رود.

بر اساس این گزارش، «تونی بلر» در کنفرانسی که توسط موسسه انگلیسی-آمریکایی «دیچلی» برگزار شد، افزود که بزرگترین تغییرات ژئوپلیتیک قرن حاضر توسط چین انجام خواهد شد نه روسیه.

بلر ادامه داد: ما به پایان هژمونی غرب بر سیاست و اقتصاد نزدیک می شویم و جهان حداقل به دو قطب یا احتمالاً قطب های بیشتر تبدیل خواهد شد. برای اولین بار در تاریخ معاصر، شرق می تواند در کنار غرب باشد.

وی بیان کرد: چین دومین قدرت بزرگ جهان است و سهم آن از اقتصاد جهانی بیشتر از روسیه است. چین در بسیاری از زمینه های فناوری از ایالات متحده عقب مانده است و در برخی از آنها از ایالات متحده پیشی گرفته است.

نخست وزیر اسبق انگلیس در عین حال گفت: روسیه و شاید ایران در آینده نزدیک متحدان چین باشند.

تونی بلر همچنین اختلاف در مواضع گروه ۲۰ در مورد اوکراین را هشداری برای غرب می دانست.

وی خواستار رابطه با چین بر اساس اصل «قدرت در کنار مشارکت» شد و گفت: غرب باید هزینه های نظامی خود را افزایش دهد و آنقدر قوی باشد که در هر سناریوی آینده با چین مقابله کند.