همکاری پارک ها و وزارت حراست در ایجاد پردیس های تخصصی صنعتی – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، اولین جلسه کمیته راهبردی وزارت حریم خصوصی و وزارت علوم با حضور دکتر خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار شد. . ، و دکتر نیازی، معاون هماهنگی و محیط تجاری وزارت حریم خصوصی.

در ابتدای این دیدار خیرالدین وزیر فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید بر اساس دانش و اشتغال زایی»، گفت: وزارت عطاف اجرای این امر را وظیفه خود می داند. این مصوبه و صنعت کشور را به بخش نزدیک می کند.از نظر علمی تمام تلاش خود را بکنید. به این معنا، پس از جلسات متعدد کارشناسی، در نهایت همکاری راهبردی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در راستای عملیاتی شدن سیاست های کلی نظام در حوزه انجام شد. علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تشکیل نیروی انسانی متخصص، شایسته و کارآفرین، جلوگیری از خروج نخبگان و کارشناسان، نفوذ فناوری های جدید و پیشرفته در کشور. صنایع، تجاری سازی نتایج دانشگاهی، تحقیقات و فناوری و در نهایت افزایش رقابت پذیری و تاب آوری توسعه اقتصادی کشور بین دو وزارتخانه ترتیب داده شد.

وی در ادامه بیان کرد: همانطور که می دانید برقراری ارتباط بین صنعت و جامعه علمی کشور به دلیل آثار و پیامدهای بسیار مثبت آن همواره مورد توجه بوده و تلاش های بسیاری برای ایجاد پیوند موثر بین این دو صورت گرفته است. . در این زمینه، یکی از مهمترین جنبه های دانش این است که تولید نقش برجسته ای در افزایش ثروت عمومی دارد. تا جایی که مفهوم اقتصاد دانش بنیان حاصل درک کامل نقش علم و فناوری در رشد و توسعه اقتصادی است. به این ترتیب صنعتی که پیوند ناگسستنی با علم و فناوری داشته باشد در عرصه رقابت پیروز خواهد شد. به همین دلیل وزارت عطاف و وزارت عفاف در کنار هم تلاش می کنند فعالیت های تولیدی و تجاری را با فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری مرتبط کنند.

وی با اشاره به توانمندی های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر ایجاد پردیس های تخصصی صنعتی و فناوری تاکید کرد و تصریح کرد: بر اساس ظرفیت های موجود در شهرهای صنعتی یا کارخانه های بزرگ، وزارت دفاع می تواند با مشارکت پردیس های صنعتی تخصصی ایجاد کند. قانون پارک های علم و فناوری در این پردیس ها با توجه به حوزه تخصصی که برای آنها تعریف شده است، شرکت های فناورانه و دانش بنیان توانمندی ایجاد می شود و برای رفع نیازهای فناورانه و نوآورانه صنایع تلاش می کنند.

دکتر نیازی معاون هماهنگی و فضای کسب و کار وزارت حراست نیز بر نقش ارتباط جامعه علمی و صنعت در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: به دنبال عملیاتی شدن اقتصاد کشور هستیم. صنعت و معدن در کشور مطابق با علم و فناوری در استان ها و بخش های مختلف است که در این زمینه از «نظام ایده ها و نیازها» (نان) استفاده خواهیم کرد.

همچنین در پایان این جلسه طرفین توافق کردند که صدور یا تمدید کارت بازرگانی واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری بر اساس شناسه رهگیری سامانه داده و فرآیندهای معاونت باشد. وزیر فناوری و نوآوری وزارت دفاع و همچنین زمینه سازی برای رئیس رشته های مهندسی دانشگاه ها و همچنین ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با توجه به نیازهای حوزه صنعت تعریف و طراحی شود. .