هوای اصفهان سالم است/ شاخص ۲ ایستگاه در مدار نارنجی آلودگی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانمحمود مزارع کارشناس کسب و کار آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هوا کلان شهر اصفهان امروز در ایستگاه های نظارت فعال خیابان های احمدآباد و فیض با شاخص ۶۵، استانداری با شاخص ۸۲، باهنر با شاخص ۷۶، پروین و رودکی با شاخص ۷۱ و آره با شاخص ۷۴ در حالت زرد و سالم ثبت شد.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا در خیابان ورزشگاه میثاق با میانگین ۱۰۶ و در بزرگراه خرازی با شاخص ۱۰۹ وضعیت نارنجی و ناسالم را برای گروه های حساس نشان می دهد.

کارشناس آزمایشگاه حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: امروز کیفیت هوای شهر صنعتی سگی مبارکه با شاخص ۷۵ و شاهین شهر با شاخص ۵۸ در وضعیت قابل قبولی قرار دارند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی از جمله شهر اصفهان غبار محلی و غبار صبحگاهی پیش بینی می شود.

شاخص کیفیت هوا از ۰ تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفیت هوا معیاری برای سنجش غلظت آلاینده های مختلف هوا مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن، ازن و ذرات (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) است. که با واحدهای مختلف حدود مجاز متفاوتی دارد، بدون واحد به عدد تبدیل می شود و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.