هک جامعه های رادیویی رژیم صهیونیستی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، دارایی ها صهیونیستی اجتناب کرده اند هک وبسایت جامعه‌های رادیویی ۱۰۰FM توسط خوب گروه هکری خبر دادند.

جامعه کان اعتراف کرد رادیوی ۱۰۰FM که اجتناب کرده اند زیرمجموعه‌های این جامعه هست امشب هک شده است.

این در حالی است که همزمان همراه خود نزدیک کردن {به روز} جهانی قدس، تجهیزات‌های امنیتی رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند ترس بروز حمله ها سایبری به حالت کنار هم قرار دادن باش درآمده اند.

در همین ارتباط نیز گزارش شده است که اداره سراسری سایبری رژیم صهیونیستی (INCD) نسبت به حمله ها سایبری بالقوه در آستانه روز قدس هشداری سراسری صادر کرده است.

این نهاد صهیونیستی در صفحه fb شخصی همراه خود صدور برخی پیشنهاد نامه‌ها {برای تقویت} ایمنی در مخالفت با حمله ها سایبری، به ساکنان فلسطین اشغالی پیشنهاد کرده است که اجتناب کرده اند باز کردن هر دو دانلود فایل‌های نامشخص، مرور شبکه مکان‌های شکسته هر دو حاضر داده ها خصوصی مشابه رمز حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها حساب خودداری کنند.

طبق گزارش اداره سراسری سایبری رژیم صهیونیستی، روز قدس معمولاً زمان سر dishing out پیام‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله ها ضد اسرائیلی به شبکه‌مکان‌های این رژیم در تعدادی از سال قبلی {بوده است}.

صهیونیست‌ها پیشتر نیز در دفعات متنوع هدف حمله ها سایبری قرار گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره امتحان شده دارند به همان اندازه این حمله ها را کم اهمیت نماد دهند.

کمتر اجتناب کرده اند خوب هفته پیش نیز، دارایی ها عبری زبان گفتن کردند که پایگاه‌های خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرورهای رژیم صهیونیستی هدف حمله ها فشرده سایبری قرار گرفتند. چندی پیش نیز رسانه‌های صهیونیستی هدف حمله ها سایبری قرار گرفتند به نحوی که این حمله ها شبکه‌مکان‌های منتسب به کابینه این رژیم را انصافاًً اجتناب کرده اند دسترس خارج کرد.

در اسفندماه قبلی نیز رسانه‌های رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند حمله سایبری به نهادهای دولتی این رژیم خبر داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کردند که هر یک مکان‌های وزارت‌خانه‌های دولتی این رژیم اجتناب کرده اند کار افتاده است. در آن نقطه رسانه‌های رژیم صهیونیستی گفتند که وزرای کابینه در موقعیت به جابجا شدن به مکان‌ها نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است علت این اتفاق خاص نشده است. دارایی ها اسرائیلی علاوه بر این گفتن کردند که مکان پست رژیم صهیونیستی هم اجتناب کرده اند دسترس خارج شده است. جامعه خبری المیادین به نقل اجتناب کرده اند دارایی ها خبری گزارش داد تمامی مکان‌های وزارتخانه‌های دولتی در رژیم صهیونیستی دچار اختلال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای این رژیم نیز نمی‌توانند این مکان‌ها را باز کنند.