واتیکان تصمیم پاپ فرانسیس همراه خود زلنسکی را تایید کرد – مهر | اطلاعات ایران و جهانرسانه های واتیکان تصمیم تلفنی صبح سه شنبه پاپ فرانسیس و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را تایید کردند، با این حال محتوای آن را فاش نکردند.

زلنسکی در یک واحد سخنرانی ویدئویی در پارلمان ایتالیا اظهار داشت: من می خواهم همراه خود پاپ صحبت کردم و او یا او سخنرانی های فوق العاده مهمی داشت. به آموزش داده شده است زلنسکی، پاپ تاکید کرد: من می خواهم درک می‌کنم کدام ممکن است ممکن است صلح می‌خواهید و می‌دانم کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند شخصی حفاظت کنید، سربازان حفاظت کنند، غیرنظامیان اجتناب کرده اند میهن شخصی حفاظت کنند {و همه} حفاظت می‌کنند.

کشورهای غربی در نبرد اوکراین به هر نحو بالقوه به کیف کمک کردند. آمریکا در امتحان شده {است تا} کمک های شخصی به اوکراین را همراه خود عرضه برخی اجتناب کرده اند سامانه های حفاظت اثیری مونتاژ شوروی کدام ممکن است سال ها پیش مخفیانه خریداری کرده بود، به اوکراینی ها یکپارچه دهد. وال استریت ژورنال به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک نوشت آمریکایی ها اجتناب کرده اند سامانه موشکی ضد اثیری OSA استفاده کردند و آمریکایی ها قصد نداشتند سامانه اس-۳۰۰ را کدام ممکن است روزی اجتناب کرده اند بلاروس بدست آمده کرده بودند به اوکراین بفرستند.

بر ایده گزارش وال استریت ژورنال، عالی مدل اجتناب کرده اند سیستم های حفاظت اثیری مورد استفاده اتحاد جماهیر شوروی توسط آمریکا خریداری شد و برای نیازها اطلاعاتی به کشورهای تولید دیگری فروخته شد.