ورود این کمیت اجتناب کرده اند مسافران به گیلان مدیریت ویژه ای می طلبد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه یکشنبه در بازدید اجتناب کرده اند موزه میراث کشاورزی گیلان همراه خود ردیابی به افزایش حضور مسافران در دور اول سفرهای نوروزی در استان گیلان، گفت: بر مقدمه آمارها قابلیت همگان است. امکانات اقامتی گیلان را پایان دادن کرده است.

وی همراه خود تاکید بر لزوم آسانسور زیرساخت های اقامتی در بخش گردشگری همراه خود ملاحظه به افزایش بازدید به استان گیلان، افزود: امسال استان گیلان اجتناب کرده اند تذکر توقفگاه ها و اسکان مسافران رتبه نخست ملت را به شخصی اختصاص داد.

استاندار گیلان همراه خود ردیابی به اینکه بیش اجتناب کرده اند ۹۰۷ هزار نفر در امکانات اقامتی استان گیلان در یک روز واحد زمانی کرده اند، اظهار داشت: نسبت به مدت درست مثل ۱۲۳ نسبت انبساط داشته است. مادر.

وی در شکسته نشده اظهار داشت: باید اجتناب کرده اند قابلیت های گردشگری استان گیلان برای اشتغال استفاده شود زی وی برای افزایش درآمد فعالان این بخش اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به تعطیلی دو ساله امکانات گردشگری و اقامتی {به دلیل} شیوع ویروس کرونا، اقتصاد گردشگری باید همراه خود حاضر تسهیلات برای فعالان گردشگری و حمایت اجتناب کرده اند آن آسانسور شود. آن بخش.”

عباسی بر تحمیل بسترهای صحیح برای حاضر ارائه دهندگان به مسافران تاکید کرد و اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به قابلیت ها و پتانسیل های بالای گردشگری در استان گیلان، امتحان شده برای بهبود اقتصاد گردشگری در مقامات سیزدهم در جاری انجام است.

وی همراه خود ردیابی به سازماندهی ۳۸ نمایشگاه صنایع دستی همراه خود ۵۴۳ اتاقک {در سراسر} استان گیلان، اظهار داشت: راه اندازی شد و راه اندازی شد صنایع دستی استان گیلان به مسافران به افزایش اقتصاد گردشگری {کمک می کند}.

استاندار گیلان همراه خود ردیابی به اینکه مدیریت انحرافی باید در اصل کار قرار گیرد، تصریح کرد: ورود این کمیت اجتناب کرده اند مسافران نیازمند مدیریت ویژه است.