ورود کاروان زائران سردشت به مناطق عملیاتی جنوب – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم نصیری {در این} خصوص ذکر شد: در قالب دو کاروان خانوادگی و انفرادی ۱۰۰ نفر همراه خود اتوبوس و به صورت خودجوش همراه خود خودروهای خصوصی به مناطق عملیاتی جنوب ملت اعزام شدند.

وی همراه خود خاص اینکه طی دو سال قبلی و {به دلیل} شیوع بیماری عروق کرونر، اردوی درگاه النور برگزار نشده است، افزود: پس اجتناب کرده اند دو سال این مقدماتی کاروان اعزامی به شهرستان به مدت ۵ روز اجتناب کرده اند شهرهای مختلف بود. مناطق شلمشه، اروند جدا و فتح المبین.» اجتناب کرده اند دو کوه و خرمشهر بازدید تبدیل می شود.

نصیری ذکر شد: اردوهای درگاه النور اردوگاه های عقیدتی و غیر سکولار هستند و معنای بی نظیر آن سوئیچ سنت حفاظت مقدس به عصر های امروزی است کدام ممکن است نماد دهنده روحیه معنویت، فداکاری و رشادت های سربازان حفاظت مقدس است. عصر.” . “

وی ذکر شد: قرارگاه راهیان نور خوب تأثیر ابدی و بهترین قرارگاه باکلاس در نظام مقدس اسلامی است و از یک راه یا دیگری در فروش سنت ایثار و بیانیه سوگند خورده و تبیین دستاوردهای هشت سال حفاظت مقدس دارد.

این شهرستان دارای سه یادمان شهدای «بلفت» و «دارسفین» و بمباران شیمیایی است و در دوران انقلاب اسلامی ۸۵۶ شهید تقدیم نظام و انقلاب شده است.