ولی فقیه گیلان درگذشت آیت الله سید مجتبی رادبری را آسایش ذکر شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران و جهانخبرگزاری مهر گزارش داد اسدالله عباسی استاندار گیلان در پیامی درگذشت مجاهد و فرزانه فقیه آسان لوح را به آیت الله سید مجتبی رادبری آسایش ذکر شد.

محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

کسب و معامله خدا و .na به او ما برگشتیم

اگر بمیر دانشمند باحال قیمت صلح بریدگی به. خاموش تبدیل می شود عامل .li خواب آخر الزمان

فقدان جانسوز رحلت فقیه وارسته، یار دیرین و شاگرد امام، انقلاب و مدیریت، عالم مجاهد و فرزانه، سادگی و عشق مردمان گیلان، حضرت آیت الله سید مجتبی روزباری. صدمه بیش از حد شده است.

بزرگوار و اجتناب کرده اند ستارگان معقول مکتب امام جعفر صادق (ع)پ)اخلاق و فقه و علم بود. عمر شریف مجاهدت خالصانه شخصی را در راه نشر معارف و احکام دینی و فروش مکتب اهل بیت(ع) به انجام رساند.پ) و همه وقت پناه مراجع مذهبی برای افراد استان بود.

این مصیبت را به حضرت ولیعصر تقدیم می کنم.در موجود است دیگهاین مصیبت وارده را به رئیس معظم انقلاب، مراجع عظام عرف، علمای تبلیغ و موسسات دینی در سرتاسر ملت به طور قابل توجهی بیت آن فقید سعید و بیشتر مردم احترام استان گیلان آسایش عرض می کنم.

ساده خدای متعال امام شهداست.