ویدئو: دوم دستگیری و سوئیچ ۴ سرباز همراه خود هلیکوپترفیلم/ دوم دستگیری قاتل ۴ سرباز و سوئیچ همراه خود هلیکوپتر – مشرق نیوز