پادتن های ویروس کرونا در کودکان به همان اندازه ۷ ماهگی باقی {می ماند} – خبرگزاری مهر اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بهزیستی داده های محققان اجتناب کرده اند ۲۱۸ کودک ۵ به همان اندازه ۱۹ ساله تگزاس در اکتبر ۲۰۲۰ برای اشاره وضعیت آنتی بادی کووید ۱۹ در کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان مورد بازرسی قرار گرفت.

الگوی خون اجتناب کرده اند نمایندگی کنندگان در گذشته اجتناب کرده اند به راحتی در دسترس است قرار تکل واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل موج های مختلف دلتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید Omicron مخلوط آوری شده.

در حالی کدام ممکن است ۹۶ نسبت اجتناب کرده اند کودکان تحت تأثیر کووید-۱۹ ادامه دارد حداقل ۶ ماه دارند مقابل ۵۸% در سومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال آزمایش خون، مقابل اجساد آزار دهنده آلوده نشدند.

“سارا مسیح» عضو گروه تحقیقاتی دانشکده تگزاسوی اظهار داشت: عفونت خالص علاوه بر این دفاع کردن در مخالفت با واکسن، بهتر از حفاظت را در مخالفت با کوید ۱۹ می دهد. برخی اجتناب کرده اند پیرمردها معتقدند کدام ممکن است ساده {به دلیل} ابتلای فرزندشان به کووید ۱۹، اکنون اجتناب کرده اند آنها دفاع کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به واکسینه شدن ندارند. ولی این درسته ۹.”

وی افزود: «در حالی کدام ممکن است بررسی ما نماد داد کدام ممکن است برخی مقابل بادهای خالص در نوزادان حداقل شش ماه اندازه می کشد. این دلگرم کننده است. ما ادامه دارد آستانه کاملاً ایمنی را نمی دانیم.