پرسه زدن دور خانم ۱۳ ساله در جنگل کردکوی/ عملیات جستجو شکسته نشده دارد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحسین باقری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶ بعدازظهر درست در این لحظه (جمعه) خبر گمشدگی خانم ۱۳ ساله در جنگل امام رضا (ع) کردکوی، به هلال احمر گلستان گزارش شد.

رئیس گروه هلال احمر کردکوی افزود: طبق آموزش داده شده است کفگیرها این خانم، آنها ساعت ۴ بعدازظهر همراه با جاده توقف کرده به همان اندازه عکس بگیرند کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند بازگشت، خانم در موجود در ماشین نبود.

وی دقیق کرد: هم اکنون چندین کارکنان امدادی (۲ کارکنان)، دارایی ها خالص (۲ کارکنان)، کوهنوردان، نیروهای بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی در جاری جستجو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات همچنان شکسته نشده دارد.