پسران ایرانی کوراش بر بام آسیا ایستادند/ عنوان سوم طلا برای بانوان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش فدراسیون ووشو، در دومین روز اجتناب کرده اند مسابقات قهرمانی کوراش آسیا کدام ممکن است به میزبانی دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، گروه ایران در ۸ وزن (۳ شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ زن) به مصاف حریفان سر خورد. او ۳ مدال طلا، ۲ نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ برنز کسب کرد

در دسته بانوان در وزن ۴۸- کیلوگرم لیلا سیاهوشی در در اطراف اول بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند در اطراف مسابقات جدا سر خورد.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، فاطمه شعبانی به آینده سیاهوشی دچار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به در اطراف بردن شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم صدف بیرانوند همراه خود ضرب و شتم حریفان شخصی به فینال رسید با این حال در فینال مغلوب خانیدوا اجتناب کرده اند ازبکستان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایب قهرمان شد.

در وزن ۷۸ کیلوگرم کدام ممکن است به صورت فاصله ای برگزار شد، صبا کرمعلی پس اجتناب کرده اند مشاور ازبکستان در جایگاه دوم قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال نقره انگشت کشف شد.

فاطمه برمکی در وزن ۸۷+ کیلوگرم همراه خود بستگی دارد قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب فینال مدال طلای قرن در بازی بانوان در فینال ثانیه های سال ۱۴۰۰ یانگ یاچان اجتناب کرده اند تایپه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس جیتیما اجتناب کرده اند تایلند را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فینال رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم پسران، علی محمدی پریمانلو مارک خیان اجتناب کرده اند تایلند را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیمه آخرین رسید با این حال در نیمه آخرین مغلوب کواتوف اجتناب کرده اند تاجیکستان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم شد.

الیاس پاکدل در وزن ۷۳ کیلوگرم راگول کومار اجتناب کرده اند هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس وو سون اجتناب کرده اند ویتنام را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فینال راه کشف شد. باکدل در فینال سبحالدین تاجیک را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان قهرمانی را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم جواد مرادی همراه خود رحمانی اجتناب کرده اند افغانستان پیروز شد. وی در دومین نبرد ویسلی اجتناب کرده اند هند را شکست داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال شد. مرادی در دیدار پایانی مقابل الشرالی ازبکستان به شیوع رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال ارزشمند طلا انگشت کشف شد.

به این انجمن در نهایت یازدهمین فاصله مسابقات کوراش قهرمانی آسیا، پسران ایران اجتناب کرده اند مجموع هفت وزن به ۳ مدال طلا، ۲ نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی برنز انگشت یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان کشورمان نیز عالی طلا، سه نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی برنز کسب کردند. هشت وزن به ۳ مقدار رسیدند.

گروه سراسری کوراش همراه خود حمایت «حیوب» {در این} مسابقات حضور کشف شد.

نتایج روز اول به رئوس مطالب زیر بود:

در وزن ۶۶ کیلوگرم قاسم نوری زاده در فینال مقابل مشاور ازبکستان شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نایب قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۸۱ کیلوگرم امید تیزتک در فینال مقابل حریف ازبکستانی شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر سکو تکیه زد.

در وزن بالای ۱۰۰ کیلوگرم حمیدرضا ساجدی فر در در اطراف دوم مقابل مشاور تایلند شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن شد.

در وزن ۹۰ کیلوگرم مسعود مقاوم بازو در فینال اجتناب کرده اند سد مشاور تاجیکستان تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام قهرمانی انگشت کشف شد.

در وزن ۵۲ کیلوگرم زنان نیز طاهره آذرباوند در دیدار نیمه آخرین مغلوب حریف شخصی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام سوم مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال برنز انگشت کشف شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم جهان مردی در نیمه آخرین شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مقام سوم مشترک انگشت کشف شد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم زهرا باقری در فینال مقابل حریفی اجتناب کرده اند چین تایپه شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایب قهرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب مدال نقره شد.

گروه های سراسری کشورمان {در این} رقبا ها همراه خود مخلوط کردن زیر به میدان رفتند:

گروه پسران
وزن ۶۰ کیلوگرم: علی محمدی بریمانلو
وزن ۶۶ کیلوگرم: قاسم نوری زاده
وزن ۷۳ کیلوگرم: الیاس باکدل
وزن ۸۱ کیلوگرم: امید تزتک
وزن ۹۰ کیلوگرم: بازوی مسعود مقاوم است
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: جواد مرادی
وزن ۱۰۰+ کیلوگرم: حمیدرضا ساجدی فر

ردا مهنان معلم گروه پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد حسن مجلسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قنبرعلی القنبری مربیان این گروه هستند.

گروه بانوان:
وزن ۴۸ کیلوگرم: لیلا ال سیوشی
وزن ۵۲ کیلوگرم: طاهره آذربوند
وزن ۵۷ کیلوگرم: فاطمه شعبانی
وزن ۶۳ کیلوگرم: صدف بیرانوند
وزن ۷۰ کیلوگرم: آقای دنیا
وزن ۷۸ کیلوگرم: صبا کرمعلی
وزن ۸۷ کیلوگرم: زهرا باقری
وزن ۸۷+ کیلوگرم: فاطمه برمکی

بتول بکروح شناخته شده به عنوان سرمربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه اسلامی سرمربی گروه سراسری بانوان کشورمان هستند.

در کلاس پسران ازبکستان پس اجتناب کرده اند ایران در کلاس دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجیکستان در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در کلاس بانوان ازبکستان اول شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین تایپه دوم شد. گروه سراسری کشورمان نیز به مقام سوم انگشت کشف شد.