پلمپ هفت واحد صنفی متخلف در کهگیلویه – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی افزود: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی اصناف غیرمجاز، طرح نظارت و کنترل اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این فرماندهی اجرا شده است.

وی گفت: در این راستا از تعدادی اتحادیه بازدید شد که در این مدت هفت اتحادیه متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمپ و به ۴۳ اتحادیه دیگر تذکر داده شد.

موسوی گفت: به منظور ارتقای بهره وری اصناف، اجرای طرح های مشابه به صورت مرحله ای و فصلی در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار دارد.