چرا رئیس انقلاب سعودی پیشنهاد به بالا نبرد در یمن کردند؟ خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه بین الملل: مقام معظم مدیریت در دیدار همراه خود افسران جمهوری اسلامی بیانات مفصلی با اشاره به یمن خاص کردند.

رئیس انقلاب اسلامی فرمودند: در موضوع یمن عالی نصیحت به آقایان سعودی دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند اجتناب کرده اند نصیحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفاق نشأت می‌گیرد: چرا به جنگی یکپارچه می‌دهید کدام ممکن است درک دارید در آن خواهید بود. به دست آورد نیست؟ ? خواه یا نه سعودی ها می توانند در نبرد یمن پیروز شوند؟ امکانش هم نیست. همراه خود امتحان شده افراد یمن، شجاعت رهبرانشان، همراه خود این ابتکار ممکن کدام ممکن است در بخش های مختلف دارند، هیچ شانسی برای پیروزی {وجود ندارد}. چرا جنگی کدام ممکن است هیچ شانسی برای پیروزی ندارد؟ راهی برای خروج اجتناب کرده اند این نبرد پیدا کنید. خب اخیرا مذاکراتی هم روی کاغذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم زبانی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان ۲ ماه وقفه ادعا کردند کدام ممکن است خیلی خوشایند است. انشالله به معنای دقیق حتی ۲ ماه بس کنید این خیلی نعمت خوبی است. این می تواند یکپارچه پیدا تنبل. افراد یمن نیز مردم صبور هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت در واقع مظلوم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند متعال به مظلومان {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد ملایم قدم یمن، افراد ملایم قدم فلسطین انشاالله مشمول لطف الهی خواهند شد.

جنگی کدام ممکن است قرار بود عربستان در مدت کوتاهی پیروز شود

مارس ۲۰۱۵ (۶ آوریل ۲۰۱۵) تاریخی است کدام ممکن است توسط یمنی ها فراموش نخواهد شد. عربستان سعودی در این امروز همراه خود تشکیل ائتلافی به تماس گرفتن «طوفان قاطع» نبرد تجاوزکارانه شخصی را علیه افراد بی ضرر در یمن تحریک کردن کرد. سعودی ها اجتناب کرده اند ابتدا مدعی شدند کدام ممکن است هدف بی نظیر مداخله نیروی دریایی در یمن بازگرداندن مشروعیت به این ملت {بوده است}!

یکی اجتناب کرده اند نیازها سعودی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در یمن، نابودی هر دو حداقل خلع سلاح از دوام در آن ملت بود. هدف عکس کدام ممکن است سعودی ها اجتناب کرده اند حمله نیروی دریایی شخصی به یمن دنبال کردند، بازگرداندن عبد ربه منصور هادی به امکانات بود. {در این} میان غارت دارایی ها نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین در جنوب یمن را می توان اجتناب کرده اند تولید دیگری نیازها عربستان برای تهاجم نیروی دریایی به یمن شناسایی برد.

نبرد یمن در حالی وارد هشتمین سال شخصی تبدیل می شود کدام ممکن است یمنی ها ابتکار حرکت را توسط دست گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائتلاف متجاوز سعودی ادامه دارد راهی برای خروج اجتناب کرده اند باتلاق پیدا نکرده است. بیش اجتناب کرده اند هفت سال اجتناب کرده اند تجاوزات ائتلاف متجاوز آمریکایی-سعودی به یمن می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها دستاورد متجاوزان این جنایت، کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی صدها هزار انسان بی ضرر در سایه سکوت گروه ملل است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی نهادهای حقوق بشر

چرا رهبر انقلاب سعودی توصیه به پایان جنگ در یمن کردند؟

از دوام نظامی سراسری یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصارالله در مخالفت با متجاوزان کار را برای عربستان دردسرساز کرده است.

نظامی یمن به در کنار نیروهای از دوام در {پاسخ به} حمله ها مستمر سعودی ها به مناطق مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره کشورشان، اهدافی در عربستان سعودی اجتناب کرده اند جمله تأسیسات آرامکو را هدف قرار دادند به همان اندازه نبرد همراه خود شوک بزرگی مواجه شود. تحریک کردن هشتمین شیوع آن نهایی.

سعودی ها پیش بینی داشتند کدام ممکن است در طول فوق العاده کوتاهی بتوانند به تمام نیازها اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده نبرد یمن بازو یابند. با این حال از دوام افراد یمن اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام انصارالله، نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مردم در مخالفت با متجاوزان اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همه معادلات ریاض را بر هم زد. سعودی ها پیش بینی داشتند کدام ممکن است در طول فوق العاده کوتاهی بتوانند به تمام نیازها اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده نبرد یمن بازو یابند. با این حال از دوام افراد یمن اجتناب کرده اند عالی سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام انصارالله، نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مردم در مخالفت با متجاوزان اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، همه معادلات ریاض را بر هم زد.

متعاقباً، سعودی ها ۹ تنها در هفت سال قبلی نتوانسته اند به نیازها اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده شخصی بازو یابند، اما علاوه بر این در باتلاق نبرد یمن افتاده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون به هر منطقه ای سوار شده اند به همان اندازه همراه خود کمترین ارزش اجتناب کرده اند نبرد پرهزینه یمن خارج شوند. .

واقعیت اینجا است کدام ممکن است شخصی افسران سعودی به خوبی اجتناب کرده اند ارزش های نبرد در یمن آگاه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنند راهی آبرومندانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم ارزش برای خروج اجتناب کرده اند این نبرد بیابند. سعودی‌ها مدت‌هاست مشاهده شده‌اند کدام ممکن است به دلیل نبرد یمن به هیچ عامل نخواهند رسید.

نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مردم یمن در هفت سال قبلی ضربه مهلکی به عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش وارد کردند. با این حال سعودی ها اجتناب کرده اند ابتدای تهاجم نیروی دریایی شخصی به یمن جستجو در خلع سلاح نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام بوده اند. با این حال این هدف ۹ تنها محقق شد، اما علاوه بر این توان نیروی دریایی نیروهای از دوام یمن بیش اجتناب کرده اند پیش بهبود کشف شد.

چرا رهبر انقلاب سعودی توصیه به پایان جنگ در یمن کردند؟

نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته‌های مردم یمن در سال‌های فعلی، مکان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات استراتژیک عربستان اجتناب کرده اند جمله تأسیسات آرامکو، فرودگاه نیروی دریایی ابوها، فرودگاه ملک خالد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را هدف قرار دادند. گویی توده ها همراه خود موشک های شخصی به عمق آلودگی امارات در ابوظبی ضربه می زنند.

با اشاره به نبرد سربازان یمنی باید اظهار داشت کدام ممکن است موضوع به سلاح استفاده شده درمورد نمی شود، اما علاوه بر این به روحیه سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه می جنگند درمورد تبدیل می شود. آن یک است دستور شناسایی شده است در علوم نیروی دریایی است کدام ممکن است جنگنده موقعیت مهمی در تصمیم گیری آینده نبرد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند روحیه رزمی سربازان یمنی پیروز است. با اشاره به نبرد سربازان یمنی باید اظهار داشت کدام ممکن است موضوع به سلاح استفاده شده درمورد نمی شود، اما علاوه بر این به روحیه سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه می جنگند درمورد تبدیل می شود. آن یک است دستور شناسایی شده است در علوم نیروی دریایی است کدام ممکن است جنگنده موقعیت مهمی در تصمیم گیری آینده نبرد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند روحیه رزمی سربازان یمنی پیروز است.

افسران سعودی باید {به سمت} بالا دادن به نبرد یمن حرکت کنند، از علاوه بر این ارزش های با کیفیت صنعتی این نبرد، کمر عربستان را آسیب دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویران شده است.

علاوه بر این این، ریاض در نبرد همراه خود مشکل‌های عکس اجتناب کرده اند جمله انتقاد حقوق بشر اجتناب کرده اند جنایات جنگی عربستان در یمن، بدتر کردن اختلافات بین عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهم‌تر افشای آسیب‌پذیری‌های عربستان سعودی مواجه است.

قطعا نبرد ائتلاف سعودی علیه یمن برای عربستان به بن بست رسیده است. موازنه قوا به نفع نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مردم یمن اصلاح کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متجاوزان باید سرانجام یمن را انصراف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این ملت را به صاحبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمان بی نظیر آن یعنی افراد یمن بسپارند.

در واقع نکته ای کدام ممکن است نباید اجتناب کرده اند تذکر در اطراف داشت اینجا است کدام ممکن است اساس های نبرد یمن همراه خود پوشش های آمریکا به طور قابل توجهی در بحث کالا تسلیحات در عمق به سعودی ها شرح داده می شود کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه این نبرد بود. واشنگتن. ریاض تابع پوشش های آمریکا است. به معنای واقعی کلمه هستند بمب هایی کدام ممکن است بر اوج افراد یمن ریخته شده توسط نمایندگی های تسلیحاتی آمریکایی ساخت شده است، با این حال مسیر این نبرد به باتلاقی برای متحد مهم آمریکا تغییر شده است.

در این زمان افراد یمن به نظامی مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی جدید بازو یافته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های زیادی در زمینه فناوری های نیروی دریایی به بازو معرفی شده است اند. در این زمان افراد یمن به نظامی مقاوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی جدید بازو یافته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های زیادی در زمینه فناوری های نیروی دریایی به بازو معرفی شده است اند. متعاقباً، در روز بالا نبرد، افراد یمن سال ها همراه خود دستاوردهای نبرد مسکن خواهند کرد. با این حال وضعیت طرف های حاوی در روز پس اجتناب کرده اند بالا نبرد، مشابه روز قبل از این اجتناب کرده اند آغاز نبرد نیست. نبرد حداقل نیمی اجتناب کرده اند ذخایر پولی عربستان سعودی را بلعید. توانایی عربستان سعودی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۷۰ سال است مورد حمله قرار نگرفته است، اکنون در وضعیت ظریف ای قرار دارد. جهان اعتقاد شخصی را نسبت به معنی عربستان سعودی برای به راه انداختن جنگی کدام ممکن است در آن از دوام در یک واحد طرف قرار دارد، اجتناب کرده اند بازو داده است.

{در این} نبرد تأسیساتی در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب عربستان مورد حمله قرار گرفت کدام ممکن است به سامانه های پدافندی مختلف اجتناب کرده اند جمله پاتریوت مجهز شد. متعاقباً اجتناب کرده اند فردای نبرد، عربستان باید به در نظر گرفته شده سوئیچ این توانایی به عمق آلودگی شخصی باشد. با این حال خواه یا نه حمله پهپادی انصارالله تأثیر عمیقی بر عربستان سعودی گذاشت؟

سرانجام افسران ریاض باید به پیشنهاد مقام معظم مدیریت مبنی بر بالا یافتن نبرد یمن ملاحظه کنند، از ائتلاف سعودی اگر خواهد شد در نبرد یمن پیروز شود، در ابتدای نبرد کدام ممکن است شرایط برایش بیشتر بود، این کار را انجام می داد. تنها دستاورد آنها کشتار انواع زیادی اجتناب کرده اند یمنی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مبارزه کردن آنها بود وگرنه نمی توانستند عبد ربه منصور را به امکانات برگردانند با این حال اجتناب کرده اند او رانده می شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به او عرضه نمی دادند.

نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته های مردم یمن اکنون بازو بالا را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود موشک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهپادهای شخصی به هر سطح اجتناب کرده اند عربستان سعودی حمله می کنند. عربستان کانون اصلی شخصی را روی زمین عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خلیج فارس اجتناب کرده اند تذکر آسیب به زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش های هنگفت اجتناب کرده اند بازو داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نتیجه شکست مضاعف سران سعودی است. کار برای عربستان دردسرساز تر اجتناب کرده اند در همه زمان ها شده است. شکی نیست کدام ممکن است تمدید شده شدن نبرد یمن تولید دیگری به نفع ریاض نیست.

این نبرد چون آن است مقام معظم مدیریت فرمودند برای سعودی ها پیروزی به در کنار نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد آن را ملایم می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری از دوام، شجاعت، خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار ممکن افراد یمن اجازه ائتلاف سعودی را نخواهد داد. به دست آورد تبدیل می شود.

افسران ریاض باید اجتناب کرده اند جایگزین تحمیل شده در شومینه بس لحظه ای در یمن استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره تحمیلی یمن بالا دهند به همان اندازه به مبارزه کردن افراد یمن بالا دهند.