کارمندان افسران مبارزه مالی هستند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری در مراسم گرامیداشت روز کارمند در شهرک تجاری آریکان همراه خود تبریک روز کارمند به این اعضای خانواده خاص کرد: کارآفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگری ۲ رکن اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جداناپذیر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان همراه خود بکارگیری کار پرهزینه دلسوز اختصاص داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به اینجا رسید نتیجه خواهد داد.

افشاری بابیان اینکه درآمد، کسب رزق حلال، ساخت کدام ممکن است برای ادغام کردن محصول هر دو خدمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی سازی سه هدف مهم اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در دیدگاه دین اسلامی است افزود: بنا به احادیث اصلی مغبوض ترین اشخاص حقیقی نزد خداوند متعال کسانی هستند کدام ممکن است عمرشان را به بطالت می‌گذرانند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه کارآفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت بالایی دارند تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به فرمایش پیامبر اکرم (ص) اگر مؤمنی برای کسب حلال اجتناب کرده اند خانه خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت دهد شهید محسوب می‌شود.

فرماندار تویسرکان بازگشت به شد: دشمنان وقتی همراه خود مبارزه نیروی دریایی سودآور نشدند مبارزه مختلط را تحریک کردن کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران کشوری همراه خود قابلیت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان در همه زمان ها در کل گذشته تاریخی قصد تهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت آن را داشته است.

افشاری بابیان اینکه ایران بخش تمدنی مقاوم دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنهایی کدام ممکن است می‌خواهند به دنیا مسلط شوند ایران را تهدیدی برای شخصی می‌دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی بر تسلط بر آن را دارند تاکید کرد: امروزه ایران صادر کننده اقلام نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشتقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات پتروشیمی است به این علت پتروشیمی ما را تحریم کرده اند.

فرماندار تویسرکان در یکپارچه بازگشت به شد: مهمترین شاخص اقتصاد مقاومتی داخل زا بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متکی به قابلیت خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌ها را اعمال کردند کدام ممکن است سرعت انبساط ملت ما را کم کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرین را اجتناب کرده اند کار بیندازد.

افشاری اظهار داشت: تحریم‌ها باعث اجتناب کرده اند بین درگیر شدن واسطه‌ها شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز کارآفرینان هنری در صحنه باقی ماندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز {به روز} انبساط پیدا می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرایش نظام اجرایی ملت به سمتی در جاری تعیین کنید گیری است کدام ممکن است در خدمت ساخت قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان تویسرکان هم حامی ساخت است.

فرماندار تویسرکان خاص کرد: هیچ موسسه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسه ای اجازه سد کردن حساب هیچ کارفرمایی را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت کارفرمایان به کارمند باید مورد توجه قرار گرفت ارزشی باشد کدام ممکن است موجب الهام بخش کارمند برای وقت گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر کشف کردن شخص می‌شود.

افشاری بابیان اینکه استفاده اجتناب کرده اند نیروهای محلی ما را ترغیب به حمایت اصولاً اجتناب کرده اند واحدهای تولیدی می‌تدریجی تصریح کرد: ملاحظه به فرمایشات رئیس انقلاب اسلامی فوق العاده محیط زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد منصفانه دانشمند در برابر این رئیس انقلاب اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد به ریاست جمهوری نماد اجتناب کرده اند مردمان سالاری دارد.

کارمندان پیشگامان کار جهادی هستند

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان در یکپارچه این مراسم افزود: ممکن است کارمندان پیشگامان کار جهادی مروج را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش دهنده سنت کار، جهاد ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبایعه نامه طلبی هستید.

کامران کریمی اظهار داشت: دشمنان ما در امروز همه راه‌ها را در پیش گرفته اند اجتناب کرده اند مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتنه‌های ۸۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ گرفته به همان اندازه تحریم ظالمانه کدام ممکن است ملت ما را ضعیف کنند با این حال مردمان ما همراه خود ایستادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند مقامات همچنان امید دارند.

کریمی بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات مالی ملت را رئیس انقلاب اسلامی اضافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاه بیت همه سخنرانی‌های ایشان قرار گرفته است خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند سال ۸۹ همراه خود شناسایی گذاری سال‌های جدید در زمینه اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال {بوده است} کدام ممکن است باید {این مهم} را در تذکر بگیریم.

وی همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند دیدگاه رئیس انقلاب اسلامی مالی، اقتصاد مقاومتی است کدام ممکن است به سمت ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم‌ها استوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم بایستند افزود: در حالی کدام ممکن است شاهد انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکامل این اقتصاد خواهیم بود.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان بازگشت به شد: عدم وابستگی به صنعت نفت، حمایت اجتناب کرده اند تولیدات موجود در، الگوی خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی اگر بر مقدمه تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم باشد می‌توانیم این اقتصاد مقاومتی را محقق کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز چاره‌ای جز اینکه انگشت به انگشت هم دهیم برای اشتغال آفرینی نداریم وبا سرزنده سازی واحدهای راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه راکد شهرستان کدام ممکن است اجتناب کرده اند دغدغه‌های فرماندار این شهرستان است همراه خود همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت همه مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان محقق احتمالاً خواهد بود.