گرفتاری از کسری بودجه دولت / جراحی واقعی اقتصاد کنترل تورم است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانحسن فروزان فرد گفت برو وی در خصوص سیاست ارز ترجیحی به خبرنگار مهر گفت: همواره به این نکته اشاره شده که سیاست ارز ترجیحی روش اشتباهی است و باید حذف شود. من همیشه گفته ام که یارانه در ابتدای زنجیره توزیع، دلایل زیادی برای رانت ایجاد می کند که به نوبه خود فرصت های مختلفی برای فساد ایجاد می کند.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همچنین در سیاست پولی ترجیحی ۴۲۰۰ عثمانی، بعید است که کالا به اندازه دولت با قیمت مناسب به مصرف کننده نهایی عرضه شود. تخصیص ارز».

فروزان فرد خاطرنشان کرد: در سال ۹۷ که قرار بود سیاست ارز ترجیحی اجرا شود به دولت تذکرات کتبی دادم اما توجه جدی به این موضوع نشد. نزدیکی مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری شرایطی را به وجود آورده است که دولت و مجلس تمایلی به کنار گذاشتن ارز مورد علاقه خود ندارند. با این حال، اعطای ارز ترجیحی تاکنون منجر به شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز واقعی در بازار شده است. در حال حاضر به نظر می رسد دولت چاره ای جز حذف ارز ترجیحی ندارد. ارز ترجیحی نیز آسیب های جبران ناپذیری به اقتصاد و تولید وارد کرد و با سرکوب واردات ارزان به تولید آسیب زد.

تامین کسری بودجه دولت به هر شکلی آثار تورمی دارد

وی افزود: مشکلی که اکنون در کشور با آن مواجه هستیم تورم مزمن است. اگر به این تورم رسیدگی نشود، کشور با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد آه تو تقابل خواهد شد و بین ارز آزاد و ارزی که دولت دوست دارد با آن کالاها وارد کند تفاوت ایجاد می شود. یک عمل جراحی واقعی بر اقتصاد ایران آه تو که بر مدیریت واقعی تورم تمرکز دارد. حذف ارز ترجیحی می تواند راه را برای این جراحی اقتصادی هموار کند. اما نیاز به تعهد و پیگیری دارد.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت باید با منابعی که در اختیار دارد اصلاح نظام بودجه را مدنظر داشته باشد. ریختن و کنترل نقدینگی کشور که عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت است. این منابع نباید برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت استفاده شود و باید به همان روشی که در ۵۰ سال گذشته داشته ایم ادامه دهیم. م..

فروزان فرد گفت: در واقع بیمه کسری بودجه دولت به هر نحوی آثار تورمی دارد. برخی از روش ها اثرات تورمی دارند اش بیشتر و بعضی کمتر. این تورم از جهاتی ممکن است با رونق همراه باشد و از جهاتی تورم با رکود همراه باشد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که حذف ارز ترجیحی اقدام شایسته ای است آه تو سیزدهمین دولت بود که آن را اجرا کرد. اما حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه ها از ابتدای زنجیره توزیع تا پایان را نباید به عنوان یک جراحی اقتصادی ببینیم، زیرا جراحی اقتصادی یک فرآیند چندوجهی است. مراحل زیادی آه تو که دولت باید به اجرای آن ادامه دهد.

وی افزود: اعطای پول به مردم در انتهای زنجیره و در قالب یارانه قطعا جذابیت بیشتری نسبت به دادن ارز ترجیحی و ایجاد رفاه بیشتر مصرف کننده دارد، اما اگر بخواهیم مردم از سطح رفاه نسبتا خوبی برخوردار باشند. ما باید تورم را کنترل کنیم.» برویم سراغ پایگاهی که در کشور وجود دارد.