گسترش همکاری های علمی دانشگاه شریف و مراکز آموزشی نروژ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، سیگولاد تومین هاف سفیر نروژ در ایران به همراه یوهانس پلکت فوردال معاون خود از دانشگاه شریف بازدید کرد.

در ادامه این بازدید، به منظور گسترش همکاری های مشترک در حوزه علم و فناوری، دیداری با دکتر جلیلی رئیس دانشگاه، دکتر مسیحی مدیر امور بین الملل و جمعی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. بین دانشگاه صنعتی شریف و مراکز آموزشی معتبر نروژ.

تبادل استاد و دانشجو، انجام تحقیقات مشترک با دانشگاه های نروژ و انجام مطالعات دوگانه در پردیس بین المللی کیش از مهم ترین موضوعات مطرح شده در فعالیت های علمی مشترک بود.

همچنین همکاری در برخی موضوعات پژوهشی از جمله; در این جلسه موضوع میکروپلاستیک ها و مسائل زیست محیطی به طور ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دیدار با بازدید سفیر نروژ از مجتمع خدمات فناوری شریف و یکی از آزمایشگاه های دانشگاه به پایان رسید.