گفتگو وزرای خارجه فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانوزارت امور خارجه فرانسه روز سه شنبه گفتن کرد کدام ممکن است ژان ایو لودریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتونی بلینکن وزرای امور خارجه فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در تماسی تلفنی بر لزوم هماهنگی کامل منقل بس در اوکراین تاکید کردند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه فرانسه شکسته نشده داد: لودریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلینکن {در این} تصمیم همراه خود شکسته نشده تمدید تحریم ها علیه روسیه موافقت کردند. وزرای خارجه ۲ ملت علاوه بر این بر لزوم آسانسور ایمنی قدرت هسته ای اوکراین هماهنگی کردند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است روسیه عملیات ارتش شخصی در اوکراین را اجتناب کرده اند ۲۴ فوریه (۲۶ مارس) تحریک کردن کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه این اقدام را “حمایت اجتناب کرده اند از ما توضیح دادن کرد کدام ممکن است به مدت هشت سال توسط رژیم کیف مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشف نشده فناوری‌کشی قرار گرفته‌اند.”

علاوه بر این پس اجتناب کرده اند آن صورت گرفت کدام ممکن است آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای غربی اجتناب کرده اند حاضر تضمین های امنیتی به مسکو خودداری کردند.